İdari Yargının Görev Alanına Giren Konularda İlamsız Takip Yapılamaması

694 sayılı KHK ile İcra ve İflas Kanunu’nun 42. maddesine eklenen fıkra ile “idari yargının görev alanına giren konularda ilamsız takip yoluna başvurulamayacağı” hükmü getirildi. Buna göre, idari yargının görev alanına giren konularda bir mahkeme kararına dayanmadan para alacakları için icra takibi yapılamayacaktır. Aynı kanuna eklenen geçici madde ile, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlatılan ilamsız takipler hakkında da düşme kararı verileceği düzenlendi.

2.6.f
İdari Yargının Görev Alanına Giren Konularda İlamsız Takip Yapılamaması