Memur Disiplin Hukukundaki Soruşturma Sürelerinin Uygulanmaması

669 sayılı KHK’nın 3. maddesiyle, 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra milli güvenlik gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan kamu görevlileri için öngörülen olağan soruşturma açma sürelerinin olağanüstü hal boyunca uygulanmayacağına karar verildi. Devlet Memurları Kanunu’nda, uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında, disiplin suçu niteliğindeki fiillerin öğrenilmesinden itibaren bir ay; memurluktan çıkarma cezasında ise altı ay içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde, disiplin cezası verme yetkisinin zamanaşımına uğrayacağı öngörülmüştür. Disiplin soruşturmasının kamu görevlilerinin özlük hakları üzerinde doğrudan ve önemli bireysel etkileri vardır. Zamanaşımı hükümlerinin olağanüstü hal süresince uygulanmayacak olması, kamu görevlilerini sürekli biçimde soruşturma tehdidi altında bırakarak, hukuk güvenliği ve hukuki öngörülebilirlik ilkelerini sarsmaktadır.

2.6.h
Memur Disiplin Hukukundaki Soruşturma Sürelerinin Uygulanmaması