Yargıtay’da Duruşmalı Yargılamaya Kısıtlama

696 sayılı KHK’nın 100. maddesiyle CMK’da yapılan değişiklikle, on yıl veya daha fazla hapis cezasını içeren hükümlerle ilgili olarak temyiz incelemesinin duruşmalı yapılması Yargıtay’ın uygun görmesi koşuluna bağlandı. Daha önce ise CMK’nın 299. maddesi, temyiz incelemesinin, sanığın veya katılanın temyiz başvurusunda talep etmesi üzerine veya re’sen duruşmalı yapılmasını düzenlemişti. On yıl ve üzeri ağır hapis cezasının söz konusu olduğu hallerde incelemenin duruşmalı yapılmasının Yargıtay’ın takdirine bırakılması, sanığın duruşmalı yargılanma hakkını ciddi ölçüde kısıtlamaktadır.

2.6.i
Yargıtay’da Duruşmalı Yargılamaya Kısıtlama