Adalet Bakanlığı Teşkilatına İlişkin Düzenlemeler

694 sayılı KHK’nın 79. maddesi ile Adalet Bakanlığındaki ana hizmet birimleri içinde İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı kuruldu ve Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’a 13/C maddesi eklenerek; İnsan Hakları Dairesi Başkanlığının görevleri düzenlendi. Daire Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapılan başvuruları takip etmek; bu başvurulara ilişkin ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan her türlü bilgi, belge ve görüş istemek; savunmaları hazırlamak ve gerektiğinde oturumlara temsilci göndermekle ve AİHM’in hükmettiği veya dostane çözüm sonucu ödenmesine karar verilen tazminatların ödemesini takip etmekle; ayrıca Anayasa Mahkemesi tarafından Bakanlığa gönderilen bireysel başvurular hakkında gerekli görülen hallerde Bakanlık görüşünü bildirmekle görevlendirildi. Aynı KHK’nın 172. maddesiyle Göç İdaresi Hukuk Müşavirliğinin görevleri arasına “gerekli görülmesi hâlinde insan ticareti mağduru hakkında açılacak ya da açılan her tür davaya ve çekişmesiz yargıya katılmak” eklendi.

696 sayılı KHK’nın 53. maddesiyle, Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’a Ek Madde 6 eklenerek; İnsan Hakları Dairesi Başkanı ve Daire Başkanı için ihdas edilen iki yeni kadronun ilgili cetvele eklenmesi öngörüldü.

2.7.e
Adalet Bakanlığı Teşkilatına İlişkin Düzenlemeler