Hakimlik Mesleğine Alımla İlgili Düzenlemeler

680 sayılı KHK’nın 6. maddesi Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nda değişiklik yaparak, hâkimlik ve savcılık sınavında mülakat sınavına katılabilmek için gereken yazılı sınavdan en az yetmiş puan almak koşulunu kaldırdı. Bunun yerine, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, kadro sayısının iki katı kadar adayın mülakat sınavına çağrılması öngörüldü. Böylece hâkimlik ve savcılık mesleğine girişte hiç bir taban puan aranmayarak, objektif bilgi ölçen yazılı sınavın etkinliği azaltıldı; sübjektif ölçütlerin belirleyici olduğu mülakatın önemi arttırıldı. Kanuna eklenen geçici 20. maddeyle ayrıca bu değişiklik, sadece değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra değil; bundan önce yapılmış ve sonucu henüz açıklanmamış yazılı sınav için de, geriye dönük olarak geçerli kılındı.

696 sayılı KHK’nın 47. maddesi ise, Hakimler ve Savcılar Kanunu’nda yaptığı değişiklikle, hakim ve savcı adaylarının meslek öncesi eğitimlerini yeniden düzenledi. Avukatlık mesleğinden adaylığa alınanların 6 aylık meslek öncesi eğitimleri, hazırlık eğitimi ve staj dönemi olarak iki döneme ayrıldı. Bu dönemlerin sürelerinin, staj yerinin ve süresinin ve diğer hususların Adalet Bakanlığınca yürürlüğe koyulan yönetmelikle düzenleneceği öngörüldü. Hazırlık eğitiminin ise Adalet Bakanlığı’nın görüşü alınmak suretiyle Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenen esaslara göre Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezinde yaptırılacağı düzenlendi.

2.7.g
Hakimlik Mesleğine Alımla İlgili Düzenlemeler