İflasın Ertelenmesi Talebiyle İlgili Değişiklikler

669 sayılı KHK’nın 4. maddesiyle OHAL’in devamı süresince, İcra ve İflas Kanunu uyarınca sermaye şirketleri ile kooperatifler tarafından iflasın ertelenmesi talebinde bulunulamayacağı; bu yönde yapılan taleplerin mahkemelerce reddedileceği hükmü getirildi. 673 sayılı KHK madde 10 ile yapılan değişiklikle de OHAL’in ilanından itibaren ve devamı süresince iflasın ertelenmesi talebinde bulunulamayacağı, bu yönde yapılan taleplerin mahkemelerce iflasa ilişkin araştırma yapılmaksızın derhal reddedileceği düzenlendi. Bu yasaklamaların gerekçesi olarak FETÖ ile ilişkili şirketlerin iflas ertelemeye başvurdukları yönünde yoğun şüpheler olduğu açıklaması yapıldı.