İşsizlik Sigortasına İlişkin Düzenlemeler

678 sayılı KHK’nın 26. maddesiyle İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici bir madde ile başta Kamu İktisadî Teşebbüsleri olmak üzere kamu bankaları, belediyeler, il özel idareleri ve bunlara ait şirketlerin işsizlik sigortası prim borçları için düzenleme yapıldı. Bu madde uyarınca söz konusu kurumlara ait taşınmazlar, borçlarına karşılık Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından satın alınabilecektir. Taşınmaz değerine göre işsizlik sigortası prim borcu, satın alma sonuçlandığında silinecektir.

687 sayılı KHK’nın 3. maddesiyle İşsizlik Sigortası Kanununa iki madde eklenerek 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, işverenlere sigorta prim desteği ve gelir vergisi desteği verilmesine yönelik düzenlemeler yapıldı. DİSK Araştırma Enstitüsü’nün 10 Şubat tarihli bilgi notuna göre bu uygulamanın İşsizlik Sigortası Fonuna maliyeti 13 milyar TL civarında olacaktır. 2002 yılından bu yana işsizlere fondan yapılan ödeme sadece 14,3 milyar TL olarak gerçekleşti.