Varlık Fonuna İlişkin Düzenlemeler

680 sayılı KHK’nın 77. maddesiyle At Yarışları Hakkında Kanuna getirilen ek madde ile yurtiçinde at yarışları düzenleme, yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenen at yarışları üzerine yurtiçinden ve yurtdışından müşterek bahis kabul etme hak ve yetkilerine ilişkin lisanslar, topluca 1/1/2018 tarihinden itibaren 49 yıl süreyle Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümleri uyarınca kurulan Fona verildi.

680 sayılı KHK’nın 82. maddesiyle 320 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de değişiklik yapılarak milli piyangonun lisans düzenleme hakkı da 49 yıllığına Fona geçti. Düzenlemenin hemen ardından açıklama yapan maliye bakanı Naci Ağbal, bu iki şans oyununun bir paket olarak Varlık Fonu üzerinden özelleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

684 sayılı KHK’nın 9. maddesiyle Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin kuruluş kanununda değişiklik yapıldı ve Bakanlar Kurulu Kararı ile sermayesinin yarısından fazlası devlete veya diğer kamu tüzel kişilerine ait olan ticari amaçlı kuruluşlardaki kamu payları, sermayesinin tamamı kamuya ait olan ticari amaçlı kuruluşların sahip olduğu hisse ve varlıkların da Varlık Fonu’na devredilmesinin önü açıldı.

Bakanlar Kurulu KHK’yla yapılan bu değişikliğe dayanarak 5 Şubat 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan bir kararla Ziraat Bankası, BOTAŞ, TPAO, PTT, Borsa İstanbul (BİST) ve TÜRKSAT’ın tamamı, Türk Telekom’un %6,68 hissesi ile Eti Maden İşletmeleri ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlükleri Varlık Fonu’na devretti. Ayrıca, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun kararıyla, özelleştirme kapsam ve programında bulunan THY’nin ve Halkbank’ın hisseleri de Varlık Fonu’na devredildi.

696 sayılı KHK’nın 86. maddesiyle Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna getirilen ek bir madde ile TVF’ye aktarılmasına karar verilen kuruluşlar ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ve/veya TVF’ye ait olmak kaydıyla, TVF yönetimi tarafından kurulacak şirket ve alt fonlar, “dış borcun devri, dış borcun ikrazı ve Hazine geri ödeme garantisi hususlarında”, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un kapsamına alındı. Bu düzenlemeyle Varlık Fonu’nun yurt dışından borçlanabilmesinin yolu açıldı.