Kamu İhale Kanunu Kapsamında Değişiklikler

678 sayılı KHK’nın 31. maddesiyle Kamu İhale Kanununa eklenen bir madde ile Kamu alımlarının bölgesel kalkınma ve teknolojik gelişme amaçlı kullanımı için bazı önlemler getirildi.

684 sayılı KHK’nın 2. maddesiyle Merkez Bankası’nın teknoloji ve güvenliğe dayalı mal ve hizmet alımları da Kamu İhale Kanunu’ndan muaf tutuldu.

684 sayılı KHK’nın 3. maddesiyle Terör örgütlerine iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu EGM tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu MİT Müsteşarlığı tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler, Kamu İhale Kanunu kapsamında ihalelere katılamayacak. Ancak kayyımlık yetkisi TMSF’ye devredilen şirketler ile TMSF tarafından kayyım atanmış şirketlerin, kamu ihalelerine girebilmelerinin önü açıldı.

678 sayılı KHK’nın 30. maddesiyle Kamu İhale Kanunu’na eklenen bir madde ile terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu, MİT veya EGM tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişilerin kamu ihalelerine katılamayacakları maddesi kondu. Daha sonra 684 sayılı KHK’nın 3. maddesiyle bu madde değiştirilerek “Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler kamu ihalelerine katılamazlar” halini aldı.

696 sayılı KHK’nın 83. maddesiyle Kamu İhale Kanunu’nun personel çalıştırılmasına ilişkin hizmet alımı maddelerinde düzenlemeye gidildi. Buna göre, MİT Müsteşarlığı hariç genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, yükseköğretim kurulu, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri, özel bütçeli diğer idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kamu idarelerinin merkez ve taşra teşkilatları, il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yapamayacak. Aynı maddeyle danışmanlık, hastane bilgi yönetim sistemi ve çağrı merkezi hizmetlerine ilişkin alımların da personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilmeyeceği hükme bağlandı.

703 sayılı KHK’nın 171. maddesi ile Kamu İhale Kanunu’ndaki istisnalara “Cumhurbaşkanına bağlı olarak kurulan ofisler ve başkanlıkların, Türkiye’nin tanıtımı, ülkedeki yatırımların veya finans kaynaklarının artırılması, dijital dönüşüm ve teknolojik gelişimin sağlanması amacıyla yapacakları mal ve hizmet alımları” eklendi. Cumhurbaşkanlığınca gerçekleştirilecek her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ihaleler, savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması halinde pazarlık usulü ile yapılmasının önü açıldı.