Ekonomi

OHAL çerçevesinde çıkarılan KHK’lar yoluyla yürütme gücüne tanınan yetkiler ekonomiyi yönetmekte de kullanıldı. 27 Kasım 2017 itibarıyla Türkiye genelinde FETÖ ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle 1001 şirkete el konuldu ve kayyım atandı. KHK’ların önemli bir bölümünde bu şirketlerin yönetimi, yükümlülükleri ve tasfiyeleri konularında kararlar alındı. Yine FETÖ ile bağlantılı şirketlerin bu mekanizmayı suiistimal ettikleri gerekçesiyle iflas ertelemesi yasaklandı. Diğer bir grup düzenleme ise süreklileşen kriz konjonktürünü bir süre için de olsa ertelemeyi hedefleyen ekonomik ve mali tedbirlerden oluştu. Borç karşılığı teminat işlevi görmesi amacıyla kurulduğu anlaşılan Türkiye Varlık Fonu’nun içi KHK’lerle dolduruldu. Son on yılda sayısız değişikliğe uğrayan Kamu İhale Kanunu’nda yeni bazı değişiklikler yapıldı. İşsizlik Sigortası Fonu’nun amacı dışında kullanımının yeni örnekleri sergilendi. Son yıllarda Türkiye ekonomisinin motoru durumuna gelen inşaat sektörünü destekleyici bazı değişiklikler de yine KHK’lar yoluyla yapıldı.