Milli Eğitim

668 sayılı KHK (md. 4) ile Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen bir madde ile kalkınmada öncelikli yörelerde mülakatla sözleşmeli öğretmen istihdam edilmesi mümkün kılındı. Sözleşmeli öğretmenler 4 yıl görev yaptıktan sonra talepte bulunanlar kadroya geçecek, aynı yerde 2 yıl daha çalıştıktan sonra nakil isteyebilecektir. Eş durumu tayinlerinde, eş, sözleşmeli öğretmene tabi olacak. Sözlü sınavın detaylarını MEB hazırlayacağı yönetmelikle düzenleyecektir.

674 sayılı KHK (md. 2) ile Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen bir geçici madde ile dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde 14/3/2014 tarihi itibarıyla eğitim personeli olarak en az altı yıl çalışmış olanlardan KPSS’ye girme şartı hariç bir defaya mahsus olmak üzere yapılacak sözlü sınavda başarılı olanlar, kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerdeki boş sözleşmeli öğretmen pozisyonlarına atanabilmelerine olanak sağlandı.

696 sayılı KHK (md. 131) ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye bir madde eklenerek din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliğine atanmış olanların, mezun oldukları fakülteye ya da bölüme bakılmaksızın atamaya ilişkin diğer şartları taşımaları kaydıyla atama işlemlerinin geçerli olacağı hüküm altına alındı. Bu durumun liyakat konusundaki temel ilkeyi devre dışı bıraktığı söylenebilir.