Özel Eğitim Kurumları

676 sayılı KHK (md. 77-79) ile 5580 Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nda yapılan değişiklikle “özel öğretim kursları” tanımlandı. Bu kapsamda, “özel öğretim kursu, kişilerin, Bakanlıkça belirlenmiş bilim gruplarına uygun eğitim ortamlarında, öğrenim seviyelerine, ilgi ve isteklerine uygun öğretim programları doğrultusunda, bilgi, beceri, yetenek ve deneyimlerini geliştirdiği, serbest zamanlarını değerlendirdiği ‘bir’ bilim grubunda eğitim veren kurumları” olarak tanımlandı.

Okullar ile özel öğretim kursları haricinde başka adlarla da olsa ilköğretim ve ortaöğretim örgün eğitim programlarının aynısı veya bir kısmını uygulayan ya da bu programlara yönelik deneme, seviye tespit sınavı gibi adlarla toplu sınav organizasyonları yapmak üzere faaliyet göstermek için yüz yüze veya uzaktan öğretim yöntemi ile özel öğretim kurumları veya yerlerin açılamayacağı da yasaya eklendi. Belediyeler, sivil toplum kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının sürekli eğitim merkezleri gibi birimlerinde de bu faaliyetler yürütülemeyecektir.

678 sayılı KHK (md. 34) ile Özel Eğitim Kurumları Kanunu’nda değişikliğe gidilerek belediyelerin ücretsiz eğitim merkezleri faaliyetlerine devam etmelerinin yolu açıldı. 676 sayılı KHK ile belediyelere ait dershanelerin kapatılmasına karar verilmişti.

687 sayılı KHK (md. 5-6) ile Özel Öğretim Kurumları Kanununda tanımlanan “öğrenci etüt eğitim merkezleri” kaldırıldı. Etüt merkezi yerine “sosyal etkinlik merkezleri” ibaresi getirildi. Etüt merkezlerinin kapatılmasından dolayı etüt merkezlerinin yerine getirdiği çalışmaların İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile Belediyeler sosyal etkinlik merkezleri olarak adlandırılan özel öğretim kurumlarınca ortak yürütülmesine karar verildi.