Öğrenim Yurtları

694 sayılı KHK (md. 19-20) ile Yüksek Öğrenim Yurtları ve Aşevleri Hakkında Kanuna Ek Kanuna yeni maddeler eklenerek yurt ve benzeri kurumların kurucularında, kurucu temsilcilerinde ve personelinde aranan şartlara yeni koşullar eklendi. Bu kişilerde, terör örgütlerine ya da Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı veya bunlarla irtibatı olmaması şartı aranması hükme bağlandı. Ayrıca yurtların, kurum açma izninde belirlenen öğrenim düzeyi ve cinsiyetine aykırı öğrenci barındırması, kayıt dışı öğrencileri veya öğrenci olmayan kişileri barındırması, kurum açma şartlarından herhangi birini kaybetmesi halinde ceza uygulanmasına karar verildi.