Sendikal Haklar

678 sayılı KHK (md. 35) ile Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda yapılan değişiklikle, karar verilmiş veya başlanmış olan kanuni bir grev veya lokavt; genel sağlığı veya milli güvenliği, büyükşehir belediyelerinin şehir içi toplu taşıma hizmetlerini, bankacılık hizmetlerinde ekonomik veya finansal istikrarı bozucu nitelikte ise Bakanlar Kurulu bu uyuşmazlıkta grev ve lokavtı altmış gün süre ile erteleyebilecek. Böylelikle Bakanlar Kurulu’nun “genel sağlığı veya milli güvenliği bozucu nitelikte olması” şartı ile sınırlı grev erteleme yetkisi bu KHK ile daha da genişletildi.

696 sayılı KHK (md. 112) ile Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na eklenen bir madde ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçilerin mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere işçi konfederasyonları ile Hükümet ve işveren konfederasyonları arasında “Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü” imzalanabileceğine ilişkin bir hüküm kayıt altına alındı.

696 sayılı KHK (md. 113) ile Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na geçici bir madde eklenerek sürekli işçi kadrolarına, geçici işçi pozisyonlarına, veya işçi statüsüne geçirilen kamu kurum ve kuruluşları için iş yapan alt işveren (taşeron) işçilerinin işkolları statülerinin SGK’ya ne şekilde bildirileceği düzenlendi.