Sosyal Güvenlik

OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle sosyal güvenlik ve sosyal politika alanlarında da kapsamlı düzenlemeler yapıldı. Özellikle güvenlik personeli, korucular ve köy muhtarların sosyal haklarında önemli değişikliklere gidildi; kamu hastanelerinin teşkilat yapısı ve işleyişi yeniden yapılandırıldı, grev hakkını daha da kısıtlayan bir düzenleme yapıldı.