İdari Yapı

OHAL KHK’ları ile merkez ve taşra idaresinde de yeni bazı düzenlemeler yapıldı. Ancak daha köklü değişiklikler yerel yönetimler alanında oldu. Belediye Kanunu’nda yapılan çok önemli değişikliklerle, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin 29 Mart 2017 raporunda ifade edildiği gibi “orantısız bir idari denetim biçimi” oluşturuldu.